GDPR

Introduktion

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

1. Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem

2. Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar

3. Information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress

4. Information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning

5. Information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress

6. Information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster

7. Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den

8. Information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter.

9. Information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg.

10. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

1. Att administrera vår hemsida och verksamhet

2. Att anpassa vår hemsida åt dig

3. Att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida

4. Att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig

5. Att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida

6. Att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig

7. Att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften

8. Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt

9. Att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet)

10. Att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation)

11. Att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen)

12. Att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;

13. Att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier

14. Att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst)

15. Annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag

2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden

3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)

4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja

5. och till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Bevarande av personlig information

Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter

1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden

2. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

Din personliga informations säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

1. betalning av en avgift samt tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress.

2. Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare.

 

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”

I Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; ochi Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

 

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; ochi Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Villkor och info

orderbekräftelse

En orderbekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress som du har angivit i dina kunduppgifter.

Det kan vara bra att spara den vid eventuella kontakter med kundtjänst.

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 1-5 dagar från det att din beställning görs. Skulle någon vara tillfälligt vara slut i lagret kan leveranstiden vara längre. Vi skickar omgående ett meddelande om detta.

minimiordrar

Vi har ingen minimiorder, alla ordrar är lika välkomna! 

Betalning

Vi tar emot marknadens alla kort, inklusive American Express.

Du kan även betala genom Klarna, Swish, Apple pay eller Shop pay.

Vi går inte in och ändrar eller tar bort fakturor hos Klarna. Om vi kommit överens om en återbetalning eller tillgodokvitto/presentkort på en del av beloppet korrigerar vi i din order och detta justeras automatiskt i Klarna.

Frakt

Fraktkostnaden är 75 kr för köp upp till 899kr. Handlar du för mer bjuder vi på fraktkostnaden. Undantag förekommer vid beställning av produkter som väger mer än 10 kg, t ex stora tunga möbler eller andra produkter som är skrymmande. Vi meddelar korrekt fraktkostnad.

Om paket inte hämtas ut tar vi en avgift på 200kr, det är denna avgift som vi blir debiterade av vårt fraktbolag
Vi på Reunion har inga fria returer.
Önskar du returnera en vara betalar du frakten i retur själv. Varan kan inte returneras utan att du haft kontakt med kundtjänst.

Reklamationer

Om du skulle få en vara som är defekt eller en felaktig leverans ersätter vi dig kostnadsfritt med en ny vara.
Du måste dock meddela kundtjänst detta senast 5 dagar efter det att du har mottagit dina varor och samtidigt skicka in en bild på den skadade varan via mail.

Kundtjänsten sänder en returfraktsedel. För att returnera en vara ska denna vara oanvänd, i originalförpackning och i det skick som den var när du mottog den. Skicka med kvitto och fraktsedel.
På kvittot anger du returorsak.

Obs! Du måste först ta kontakt med kundtjänst för att få reklamationen godkänd.

Vi på Reunion har inga fria returer.
Önskar du returnera en vara betalar du frakten i retur själv. 
Varan kan inte returneras utan att du haft kontakt med kundtjänst.

Vi går inte in och ändrar eller tar bort fakturor hos Klarna. Om vi kommit överens om en återbetalning eller tillgodokvitto/presentkort på en del av beloppet korrigerar vi i din order och detta justeras automatiskt i Klarna.

Ångerrätt

Du har enligt gällande lag, 14 dagars ångerrätt (utom REAvaror och de varor vi speciellt har märkt ut som ej öppet köp, specialbeställningar samt hygienprodukter) om du vill byta till annan produkt, färg, storlek eller ångra ditt köp.
Observera att om du vill returnera något så måste du först kontakta oss för ett godkännande.

Varan ska returneras till oss oanvänd och oskadad i originalförpackning. Bifoga också följesedel och kvitto.
Du står för returfrakten och eventuella transportskador. Ofullständigt frankerade paket och paket skickade mot postförskott löser vi inte ut.

Varan kan inte returneras utan att du haft kontakt med kundtjänst.
Vi på Reunion har inga fria returer.
Önskar du returnera en vara betalar du frakten i retur själv. 
Varan kan inte returneras utan att du haft kontakt med kundtjänst.

Vi går inte in och ändrar eller tar bort fakturor hos Klarna. Om vi kommit överens om en återbetalning eller tillgodokvitto/presentkort på en del av beloppet korrigerar vi i din order och detta justeras automatiskt i Klarna.

Tvist

Tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol.

Vår försäljning sker enligt konsumentköplagen (SFS 1990:932), köplagen (SFS 1990:931) samt distansavtalslagen (200:274).
Du hittar mer information hos Konsumentverket.
Om en tvist skulle uppstå följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.